• Home
  • Staff
  • Juan Abalde

Juan Abalde

juan

Inicia os seus estudos musicais da man de Ángel Viro-Caamaño no Cons. de Mús. de Santiago de Compostela para continuar a especialidade de Canto no Cons. Prof. de Música de Vigo graduándose posteriormente no Cons. Sup. de Música de Vigo baixo as ensinanzas de Teresa Novoa. Realizou cursos de canto con Montserrat Pueyo, Lola Bosom, Julio Fernández, Helen Larsson e Miguel Zanetti.

Actualmente compaxina o seu traballo como docente no IES “Pedra da Auga” de Ponteareas con concertos e produccións operísticas (Lucrecia Borgia, Il trovatore, Lucia de lammermoor), zarzuela (El barberillo de Lavapiés, Las de Caín) y oratorio-música sacra (Magnificat de Bach, Misa a San Martín de Quiroga).